ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร รับฟังการประชุมวิดีโอทางไกล (VDO Conference) จากกระทรวงสาธารณสุขเรื่องเตรียมความพร้อมการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงปีใหม่ 2561
วันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เวลา 09.00 น. นายแพทย์โพธิ์ศรี แก้วศรีงาม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลคลองขลุง รักษาการในตำแหน่งนายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) พร้อมด้วยนางสมศิริ ศัลยพงษ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมรับฟังการประชุมวิดีโอทางไกล (VDO Conference) จากกระทรวงสาธารณสุขเพื่อเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงปีใหม่ 2561 ณ ห้องประชุมนครชุม (202) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
369 view