ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 3 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและรับฟังแผนการเตรียมรับสถานการณ์ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561
วันศุกร์ที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เวลา 09.00 น. นายแพทย์บุญชัย ธีระกาญจน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 3 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและรับฟังแผนการเตรียมรับสถานการณ์ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 พร้อมให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้เสียสละปฏิบัติงานให้บริการแก่ประชาชนช่วงวันหยุดยาวต่อเนื่อง ณ โรงพยาบาลกำแพงเพชร ต่อจากนั้น เดินทางไปยังโรงพยาบาลทุ่งโพธิ์ทะเล อำเภอเมืองกำแพงเพชร โดยมีนายแพทย์วราวุธ ชื่นตา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยแพทย์หญิงรจนา ขอนทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกำแพงเพชร นางสมศิริ ศัลยพงษ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร และคณะผู้บริหารให้การต้อนรับ ทั้งนี้ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 3 เน้นย้ำการเตรียมพร้อมหน่วยการแพทย์ฉุกเฉิน เพื่อลดการบาดเจ็บและเสียชีวิตให้น้อยที่สุด รวมทั้งมีการเตรียมพร้อมหน่วยการแพทย์ฉุกเฉิน เพื่อช่วยเหลือเมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้น นอกจากนี้ ได้ฝากให้เข้มงวดมาตรการของพนักงานขับรถฉุกเฉินโดยเน้นมาตรการในการตรวจแอลกอฮอล์ในลมหายใจก่อนขับ พร้อมทั้งคุมมาตรฐานไปถึงพยาบาล รถพยาบาล ศูนย์สั่งการประสานติดตาม ติดจีพีเอสติดตามความเร็วรถ เครื่องติดตามอาการผู้ป่วย เพื่อความปลอดภัยของรถพยาบาลฉุกเฉิน ต่อการปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือ ดูแลรักษา ผู้เจ็บป่วยฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุและนำส่งไปรับการรักษา ณ โรงพยาบาลที่ ได้มาตรฐานอย่างทันถ่วงที
317 view