ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมต้อนรับแม่ทัพภาคที่ 3 ในโอกาสเดินทางตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ/จุดบริการประชาชน จังหวัดกำแพงเพชร ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561
วันศุกร์ที่ 29 ธันวาคม 2560 เวลา 14.30 น. นายแพทย์วราวุธ ชื่นตา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมให้การต้อนรับพลโท วิจักขฐ์ สิริบรรสพ แม่ทัพภาคที่3/ผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยกองทัพภาคที่ 3 ในโอกาสเดินทางตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ/จุดบริการประชาชน จังหวัดกำแพงเพชร ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561ณ บริเวณหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการชลประทานกำแพงเพชร ตำบลทรงธรรม อำเภอเมืองกำแพงเพชร ทั้งนี้ จังหวัดกำแพงเพชรได้บูรณาการทุกภาคส่วน โดยสนธิกำลังฝ่ายปกครอง ทหาร และตำรวจ พร้อมส่วนราชการ/หน่วยงานสังกัดกระทรวงคมนาคม กระทรวงแรงงาน กระทรวงสาธารณสุข และสถาบันอาชีวศึกษา ฯลฯ รวมถึงภาคเอกชน ดำเนินการจัดตั้งจุดบริการและช่วยเหลือประชาชน เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 ให้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
346 view