ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร่วมให้การต้อนรับ องคมนตรีและคณะ ในโอกาสเดินทางตรวจเยี่ยม พร้อมติดตามการขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคเหนือ
วันเสาร์ที่ 6 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. นายแพทย์วราวุธ ชื่นตา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยนายอาริยะ บุญเกตุ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมให้การต้อนรับ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรีและคณะ ในโอกาสเดินทางมาตรวจติดตามการขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคเหนือ และมอบสิ่งของพระราชทาน ณ บริเวณสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริบ้านป่าคา อำเภอคลองลาน ต่อจากนั้น เดินทางตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่าคา และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแดน เพื่อชี้แนะแนวทางการปฏิบัติงานพร้อมทั้งให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่
399 view