ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมพิธีเปิดการคัดเลือกชมรม TO BE NUMBER ONE ประเภทชุมชน จังหวัดกำแพงเพชร ประจำปี 2561
วันพุธที่ 10 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. นายธัชชัย สีสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดการคัดเลือกชมรม TO BE NUMBER ONE ประเภทชุมชน จังหวัดกำแพงเพชร ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมอินทนิล วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร เพื่อคัดเลือกชมรม TO BE NUMBER ONE ดีเด่นเข้าร่วมการประกวดในระดับภาคเหนือ ในวันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 ณ จังหวัดเชียงใหม่ ในการนี้ นายแพทย์วราวุธ ชื่นตา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร มอบให้นายแพทย์โพธิ์ศรี แก้วศรีงาม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลคลองขลุง รักษาการในตำแหน่งนายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) ร่วมพิธีเปิด จังหวัดกำแพงเพชร ได้ขับเคลื่อนโครงการ TO BE NUMBER ONE อย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดการขยายเครือข่ายพร้อมต่อยอดการดำเนินงาน รณรงค์สร้างกระแสประชาสัมพันธ์เพื่อให้เยาวชนจังหวัดกำแพงเพชรมีถูมิคุ้มกันที่ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
342 view