ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
จังหวัดกำแพงเพชร เข้ารับพระราชทานเกียรติบัตรตัวแทนภาคเหนือ ในการเข้าร่วมการแข่งขัน TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2018 รอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 19.10 น. ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเป็นองค์ประธานในงานพระราชทานรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศในการแข่งขัน TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2018 รอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ ณ MCC Hall ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์บางกะปิ กรุงเทพมหานคร ในการนี้ นายไพโรจน์ แก้วแดง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยนายแพทย์วราวุธ ชื่นตา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมรับเสด็จพร้อมชมการแข่งขัน สำหรับทีม Perfect Skill จากมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้เข้ารับพระราชทานเกียรติบัตรตัวแทนภาคเหนือ ในการเข้าร่วมการแข่งขัน รอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ การแข่งขัน TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2018 โดยกรมสุขภาพจิต จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อสนองพระดำริ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในการพัฒนาเยาวชนผ่านกิจกรรม เพื่อช่วยให้เยาวชน มีสังคม และได้รับประสบการณ์ที่ดี มีโอกาสได้แสดงศักยภาพและเห็นคุณค่าของตนเอง รวมทั้งได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ที่จะเป็นภูมิต้านทานทางด้านจิตใจในการดำเนินชีวิต โดยเปิดพื้นที่บวกให้เยาวชนได้แสดงออก ส่งเสริมให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้รับโอกาสสานฝัน และแสดงพลังในรูปแบบการเต้นที่ชื่นชอบ นอกจากนี้ยังเป็นการเสริมสร้างความคิด สร้างสรรค์ ความสามัคคี ความมุ่งมั่น ทุ่มเทสร้างประสบการณ์นอกห้องเรียน การใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ การยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น มีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รวมทั้ง ฝึกทักษะทางสังคม เช่น การมีมนุษยสัมพันธ์ และการทำงานเป็นทีม
367 view