ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร รณรงค์ให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขเป็นแบบอย่างที่ดีในการสร้างสุขภาพด้วยการออกกำลังกาย
วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 15.30 น. นางสมศิริ ศัลยพงษ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมออกกำลังกายด้วยการเต้นแอโรบิค การเต้นแอโรบิค จะทำให้ระบบไหลเวียนของเลือดดีขึ้น ทำให้ปอด หัวใจ หลอดเลือด ซึ่งเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ดีต่อสุขภาพกายและสุขภาพจิต อีกทั้ง เพื่อเป็นกระตุ้นให้เกิดความตระหนักและตื่นตัวในการออกกำลังกายและเห็นความสำคัญของการออกกำลังกาย เพราะการออกกำลังกายส่งผลทำให้ร่างกายแข็งแรง ผ่อนคลายความเครียด เสริมสร้างความสามัคคี และที่สำคัญยังช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคได้อีกด้วย
298 view