ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมพิธีเปิดและรับชมการแสดง แสง -สี -แสง ในงานประเพณีนบพระเล่นเพลง และงานกาชาดจังหวัดกำแพงเพชร ประจำปี 2561
วันเสาร์ที่ 3 มีนาคม 2561 เวลา 19.00 น. นายแพทย์วราวุธ ชื่นตา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยนางจงกลพรรณ ชื่นตา ประธานชมรมแม่บ้านสาธารณสุข สาขาจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมพิธีเปิดและรับชมการแสดง แสง -สี -แสง ในงานประเพณีนบพระเล่นเพลง และงานกาชาดจังหวัดกำแพงเพชร ประจำปี พ.ศ.2561 ณ วัดพระแก้ว ภายในอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชรได้ เล็งเห็นความสำคัญในการส่งเสริมการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์และการท่องเที่ยว เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ ปลูกจิตสำนึกให้เกิดความภาคภูมิใจ ความหวงแหน ตลอดจนร่วมกันรักษามรดกของชาติ ซึ่งเป็นต้นกำเนิดของศาสตร์และศิลป์แห่งแผ่นดินสยามให้คงอยู่ ด้วยการแสดงแสง-สี-เสียง และสื่อผสมอันวิจิตรตระการตาในชื่อชุดการแสดง "นบพระมาฆปุรณมี กำแพงเพชรมรดกโลกใต้ฟ้าพระบารมีจักรีวงศ์" ซึ่งการแสดงแสง-สี-เสียง ครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 3-4 มีนาคม 2561
314 view