ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ให้สัมภาษณ์เตือนประชาชนให้ตระหนักถึงอันตรายของโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมให้คำแนะนำการปฏิบัติตัวป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ลดความเสี่ยงจากการถูกสัตว์ทำร้ายด้วยหลัก 5 ย.
วันจันทร์ที่ 12 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายแพทย์วราวุธ ชื่นตา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ให้สัมภาษณ์เตือนประชาชนให้ตระหนักถึงอันตรายของโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมให้คำแนะนำการปฏิบัติตัวป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ลดความเสี่ยงจากการถูกสัตว์ทำร้ายด้วยหลัก 5 ย. คือ อย่าแหย่สุนัขให้โกรธ อย่าเหยียบหาง หัว ตัว ขา หรือทำให้สุนัขตกใจ อย่าเข้าไปแยกสุนัขที่กำลังกัดกันด้วยมือเปล่า อย่าหยิบจานข้าวหรือเคลื่อนย้ายอาหารขณะที่สุนัขกำลังกินอาหาร อย่ายุ่ง หรือเข้าใกล้สุนัขที่ไม่รู้จักและไม่มีเจ้าของ ในกรณีที่โดนสุนัข แมว หรือสัตว์อื่นๆ กัด ให้ล้างแผลด้วยน้ำและสบู่ให้ถึงก้นแผล แล้วล้างสบู่ออกให้หมดและใส่ยาฆ่าเชื้อจะช่วยลดอัตราเกิดโรคได้ถึงร้อยละ 80-90 จากนั้นให้รีบไปโรงพยาบาลให้เร็วที่สุด นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร กล่าวต่อว่า สำหรับการฉีดวัคซีนนั้นแบ่งเป็น 2 กรณีคือ การฉีดวัคซีนป้องกันไว้ล่วงหน้า เป็นการเตรียมร่างกายให้พร้อมเพื่อต่อต้านโรคพิษสุนัขบ้า โดยการฉีดเพียง 3 เข็ม ภายในระยะเวลา 1 เดือน ซึ่งวัคซีนนี้สามารถฉีดได้ไม่จำกัดอายุ โดยเฉพาะเด็กที่มักเล่นกับสัตว์และมีโอกาสถูกสัตว์กัด มักมีบาดแผลที่รุนแรง บริเวณใบหน้า ศีรษะ หรือถูกเลียมือที่มีแผลหรือที่ปาก โดยไม่บอกให้ผู้ปกครองทราบ หรือควรฉีดป้องกันในบุคคลทั่วไปที่เลี้ยงสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม เช่น สุนัข แมว และผู้ที่ถูกโดนสุนัข แมว หรือสัตว์อื่นๆ กัด จะต้องรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรค 5 ครั้ง ปัจจุบันยังไม่มียาที่สามารถรักษาโรคพิษสุนัขบ้าได้ ถ้าคนหรือสัตว์ที่ได้รับเชื้อไวรัสพิษสุนัขบ้าและแสดงอาการแล้วจะเสียชีวิตทุกราย แต่สามารถป้องกันโรคได้ด้วยวัคซีน โดยสามารถไปรับบริการฉีดวัคซีนได้ที่โรงพยาบาลทุกแห่งในจังหวัดกำแพงเพชร
333 view