ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมกับเครือข่ายสาธารณสุขอำเภอทรายทองวัฒนาร่วมกิจกรรม "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน"
วันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายธัชชัย สีสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ตรวจเยี่ยมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่โดยโรงพยาบาลทรายทองวัฒนาและสำนักสาธารณสุขอำเภอทรายทองวัฒนา ในกิจกรรม "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ณ วัดคลองสุขใจ หมู่ 4 ตำบลทุ่งทอง อำเภอทรายทองวัฒนา ในการนี้ นางสาวกำไลทิพย์ ระน้อย รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ได้นำชมนิทรรศการศาสตร์การแพทย์แผนไทย สาธิตการตอกเส้น เผายา พอกเข่า ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรได้ให้ความสนใจเป็นอย่างมาก นอกจากนี้ ยังมีบริการตรวจสุขภาพ การรณรงค์ให้ความรู้ การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค แก่ประชาชน รวมทั้งการแสดงกิจกรรมทางกายโชว์ป้า& ชายป้า เพิ่มความสูง ลดความอ้วนในเด็กนักเรียน เพื่อสุขภาพอนามัยที่ดี
286 view