ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ศึกษาดูงานคลินิก/ตำบลดูแลผู้สูงอายุระยะยาวต้นแบบ จังหวัดลำพูน
วันพุธที่ 28 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. นางสมศิริ ศัลยพงษ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยนางสาวกำไลทิพย์ระน้อย รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร และเครือข่ายอำเภอคลองลาน เดินทางไปยังจังหวัดลำพูนเพื่อศึกษาดูงานคลินิก/ตำบลดูแลผู้สูงอายุระยะยาวต้นแบบ ณ ห้องประชุมศรีหริภุญไชย โรงพยาบาลลำพูน ระหว่างวันที่ 28 – 29 มีนาคม 2561 โดยมีนายแพทย์วราเชษฐ์ เต๋ชะรัก ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำพูนให้การต้อนรับ พร้อมนำเสนอผลการดำเนินงานผู้สูงอายุและระบบการดูแลต่อเนื่อง ต่อจากนั้นจะได้เยี่ยมชมศูนย์ดูแลต่อเนื่องและคลินิกเวชศาสตร์ครอบครัว
265 view