ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561
วันอังคารที่ 10 เมษายน 2561 เวลา 09.30 น. นายอาริยะ บุญเกตุ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561 จังหวัดกำแพงเพชร โดยนายพิจิตร วัฒนศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธาน ณ บริเวณลานโพธิ์ อำเภอเมืองกำแพงเพชร การจัดกิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายการประชาสัมพันธ์รณรงค์ ได้ร่วมกันประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้มีจิตสำนึกในการที่จะใช้ยานพาหนะบนท้องถนนด้วยความมีสติ สวมหมวกนิรภัย ขับขี่รถด้วยความไม่ประมาท เพื่อเป็นการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2561 ให้ลดน้อยลง หรือไม่เกิดขึ้นเลยก็จะเป็นการดีอย่างยิ่ง ซึ่งสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองกำแพงเพชรได้นำอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เขตอำเภอเมือง เข้าร่วมเดินขบวนรณรงค์จำนวน 100 คน
183 view