ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร รณรงค์ตรวจสุขภาพประจำปี เจ้าหน้าที่สาธารณสุข
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร โดยกลุ่มงานประกันสุขภาพ ร่วมกับโรงพยาบาลพรานกระต่าย จัดกิจกรรม “ห่างไกล ไร้โรค กับกิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปี” ระหว่างวันที่ 4 และ 11 เมษายน 2561 เพื่อเป็นการคัดกรองให้ทราบถึงความเจ็บป่วยที่อาจแอบแฝงอยู่ และส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ตระหนักในการตรวจสุขภาพอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งมีบริการตรวจสุขภาพ ทั้งตรวจวัดความดันโลหิต เจาะเลือด เอกซเรย์ พร้อมกับรับคำแนะนำในการดูแลสุขภาพโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ สำหรับวันนี้ นายแพทย์วราวุธ ชื่นตา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยนางจงกลพรรณ ชื่นตา ประธานชมรมแม่บ้านสาธารณสุข สาขาจังหวัดกำแพงเพชรและเจ้าหน้าที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมตรวจสุขภาพครั้งนี้จำนวนทั้งสิ้น 89 คน
325 view