ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมรดน้ำขอพรผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561
วันพุธที่ 11 เมษายน 2561เวลา 10.50 น. นายแพทย์วราวุธ ชื่นตา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยนางสมศิริ ศัลยพงษ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร นายอาริยะ บุญเกตุ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร นางสาวกำไลทิพย์ ระน้อย รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร และคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมรดน้ำขอพรนายธัชชัย สีสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร นางสุชาดา สีสุวรรณ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร และรองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561 ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เพื่อแสดงความเคารพ ความกตัญญู และรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย
258 view