ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
ประธานชมรมแม่บ้านสาธารณสุข สาขาจังหวัดกำแพงเพชร ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วยติดเตียงและครอบครัวอำเภอขาณุวรลักษบุรี อำเภอคลองขลุง
วันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน 2561 เวลา 08.40 น. นางจงกลพรรณ ชื่นตา ประธานชมรมแม่บ้านสาธารณสุข สาขาจังหวัดกำแพงเพชร และคณะกรรมการแม่บ้านสาธารณสุข ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วยติดเตียงและครอบครัว เพื่อรับทราบปัญหาความต้องการ และมอบเงินช่วยเหลือเบื้องต้น เวลา 09.00 น. ลงพื้นที่ตำบลปางมะค่า อำเภอขาณุวรลักษบุรี เยี่ยมผู้ป่วย จำนวน 4 คน ประกอบด้วย นางสาวภัควลัญ กุลฉิม อายุ 33 ปี บ้านเลขที่ 154 หมู่ 5 ป่วยด้วยโรคมะเร็งเต้านม และไม่สามารถเดินได้เนื่องจากขาทั้ง 2 ข้างอ่อนแรง นางบุญ เลนทำมี อายุ 73 ปี บ้านเลขที่ 32 หมู่ 10 ป่วยเป็นโรคหอบหืด นอนติดเตียงและมีปัญหาข้อเข่าติด นางมะลิ เฉลียวพงษ์ อายุ 59 ปี บ้านเลขที่ 457 หมู่ 7 ติดเตียงจากโรคหลอดเลือดสมอง (stroke) มีแผลกดทับ และมีปัญหาเรื่องอาหารเสริม และนางคลี่ แจ้งสัน อายุ 63 ปี บ้านเลขที่ 577 หมู่ 22 ป่วยติดเตียงเนื่องจากข้อเข่าติด ใช้สเตียรอยด์ และพบปัญหาสุขภาพที่แทรกซ้อน คณะชมรมแม่บ้านสาธารณสุขจึงได้ประสานส่งต่อไปยังโรงพยาบาลขาณุวรลักษบุรี เพื่อให้แพทย์ตรวจรักษาต่อไป ต่อจากนั้น เวลา 13.50 น. เดินทางไปยัง ตำบลคลองสมบูรณ์ อำเภอคลองขลุงเยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วยและครอบครัว นางดิบ บุญส่ง อายุ 72 ปี หมู่ที่ 3 บ้านหนองผักหนาม ป่วยด้วยโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคไขมันในเลือดสูง และโรคสมองเสื่อม หอบหืด มีปัญหา ปวดขา และนางบุญมา จันทร์ศรี อายุ 76 ปี บ้านเลขที่ 20/1 หมู่ 1 ป่วยเป็นโรคความดันโลหิตสูงและมีภาวะกล้ามเนื้อขาอ่อนแรง
304 view