ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
ประธานชมรมแม่บ้านสาธารณสุข สาขาจังหวัดกำแพงเพชร ลงพื้นที่อำเภอพรานกระต่าย เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงพื้นที่ตำบลวังควงและตำบลท่าไม้
วันพุธที่ 9 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.30 น. นางจงกลพรรณ ชื่นตา ประธานชมรมแม่บ้านสาธารณสุข สาขาจังหวัดกำแพงเพชร และคณะกรรมการแม่บ้านสาธารณสุข ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วยติดเตียงและครอบครัว เพื่อรับทราบปัญหาความต้องการ และมอบเงินช่วยเหลือเบื้องต้น ในพื้นที่อำเภอพรานกระต่าย จำนวน 6 ราย ประกอบด้วย นางสาวนวรัตน์ จันทร์ผล อายุ 28 ปี บ้านเลขที่ 40 หมู่ 1 ตำบลวังควง อำเภอพรานกระต่าย ป่วยเป็นไทรอยด์ และขาดยา คณะกรรมการชมรมแม่บ้านสาธารณสุขประสานให้โรงพยาบาลพรานกระต่ายรับตัวไปตรวจสุขภาพและส่งต่อไปยังโรงพยาบาลกำแพงเพชร นางลือ เกิดพงษ์ อายุ 72 ปี บ้านเลขที่ 9 หมู่ 5 ตำบลวังควง อำเภอพรานกระต่าย ป่วยเป็นโรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน นางสาวกำไร สุรินทร์ อายุ 44 ปี บ้านเลขที่ 39 หมู่ 11 ตำบลวังควง อำเภอพรานกระต่าย ป่วยเป็นโรคกล้ามเนื้อร่างกายยึดติดและมีหินปูนตามกระดูกมากเกินไป รับการรักษาแบบประคับประคอง ไม่สามารถเดินได้มาเป็นเวลากว่า 10 ปี นายปลื้ม มณีเขียว อายุ 70 ปี บ้านเลขที่ 51 หมู่ 11 ตำบลท่าไม้ อำเภอพรานกระต่าย ตาซ้ายบอด อาศัยอยู่คนเดียว เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ นางม้อย หงส์ร่อน อายุ 86 ปี บ้านเลขที่ 26 หมู่ 11 ตำบลท่าไม้ อำเภอพรานกระต่าย เป็นผู้ป่วยติดเตียง กระดูกต้นขาหักเนื่องจากตกบ้าน ลุกนั่งเองไม่ได้มีอาการปวดที่ต้นขาขวา และหลวงพ่อทูล ฐานทตโต อายุ 87 ปี วัดท่าไม้ มีภาวะแขนขาอ่อนแรง มีแผลกดทับที่ก้นกบขนาด 1 เซนติเมตร
333 view