ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร จัดการประชุมจัดทำแผนงบลงทุน ปีงบประมาณ 2563 – 2565
วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายแพทย์วราวุธ ชื่นตา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานการประชุมจัดทำแผนงบลงทุน ปีงบประมาณ 2563 – 2565 และแผนงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (งบค่าเสื่อม) ระดับเขต ปีงบประมาณ 2563 – 2564 ณ ห้องประชุมชากังราว (101) ต่อจากนั้น ได้มอบให้นายนิคม สุกใส สาธารณสุขอำเภอคลองขลุง เป็นประธานการประชุมสาธารณสุขอำเภอทุกแห่ง ณ ห้องประชุมนครชุม (202) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
294 view