ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ให้โอวาทแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร
วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายแพทย์วราวุธ ชื่นตา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ให้โอวาทแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พร้อมมอบนโยบายการดำเนินงาน ณ ห้องประชุมชากังราว (101) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร โดยมีแพทย์ 15 คนจะเข้าฝึกทักษะการปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลกำแพงเพชร ส่วนทันตแพทย์ 5 คน และเภสัชกร 4 คนจะลงปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชน
245 view