ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
คณะกรรมการตัดสินการประกวดโครงการ ทูบีนัมเบอร์วัน ระดับประเทศลงพื้นที่ติดตามและเก็บคะแนนที่จังหวัดกำแพงเพชร
วันพุธที่ 30 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายไพโรจน์ แก้วแดง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วย นายแพทย์วราวุธ ชื่นตา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร นางสมศิริ ศัลยพงษ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมให้การต้อนรับ นายกิตติ สุทธิจิตไพศาล ผู้เชี่ยวชาญด้านการประเมินผลการจัดการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายเดชรัฐ สิมศิริ ผู้เชี่ยวชาญ นางสาวธิติพร ระรวยรื่น พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ สำนักพัฒนาระบบงานยุติธรรมเด็กและเยาวชน กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน คณะกรรมการประเมินผลโครงการทูบีนัมเบอร์วัน ระดับประเทศ ณ ชมรมทูบีนัมเบอร์วัน บ้านทุ่งมหาชัย อำเภอไทรงาม ต่อจากนั้น เวลา 14.00 น. ลงพื้นที่อำเภอทรายทองวัฒนา ประเมินชมรม ทูบีนัมเบอร์วัน โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ในการลงพื้นที่ในครั้งนี้ มีหลักเกณฑ์ให้คะแนน คือการตรวจประเมินในพื้นที่มีคะแนนเต็ม จำนวน 50 คะแนน และจะนำไปรวมกับคะแนนการประเมินผลระดับประเทศ ในงานมหกรรมรวมพล ทูบีนัมเบอร์วัน ระหว่างวันที่ 13-15 กรกฎาคม 2561 ณ ศูนย์การประชุมอิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ต่อไป
316 view