ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ให้การต้อนรับประธานบริษัทเฉาก๊วยชากังราว จำกัด เนื่องในโอกาสสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับพยาบาล
วันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2561 เวลา 09.30 น. นายแพทย์วราวุธ ชื่นตา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยนายอาริยะ บุญเกตุ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ให้การต้อนรับ ดร.เสริมวุฒิ สุวรรณโรจน์ ประธานบริษัทเฉาก๊วยชากังราว จำกัด และนางอมรรัตน์ สุวรรณโรจน์ เนื่องในโอกาสที่ได้มอบเงินให้กับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เพื่อสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับพยาบาล จำนวน 20 ทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,400,000 บาท เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2558 ซึ่งนักศึกษาพยาบาลที่ได้รับสนับสนุนทุนการศึกษาดังกล่าวได้สำเร็จการศึกษาและกลับมารายงานตัวเพื่อไปปฏิบัติหน้าที่ในสถานบริการต่าง ๆ ได้แก่ โรงพยาบาลกำแพงเพชร 7 ราย โรงพยาบาลขาณุวรลักษบุรี จำนวน 1 ราย โรงพยาบาลพรานกระต่าย 3 ราย โรงพยาบาลลานกระบือ 1 ราย โรงพยาบาลบึงสามัคคี 3 ราย และโรงพยาบาลโกสัมพีนคร 5 ราย
265 view