ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร รณรงค์ให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขเป็นแบบอย่างที่ดีในการสร้างสุขภาพด้วยการออกกำลังกาย
วันพุธที่ 6 มิถุนายน 2561 เวลา 15.00 น. นางสมศิริ ศัลยพงษ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมออกกำลังกายด้วยการเต้นแอโรบิก การเต้นแอโรบิก จะทำให้ระบบไหลเวียนของเลือดดีขึ้น ทำให้ปอด หัวใจ หลอดเลือด ซึ่งเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ดี ต่อสุขภาพกายและสุขภาพจิต อีกทั้ง เพื่อเป็นกระตุ้นให้เกิดความตระหนักและตื่นตัวในการออกกำลังกายและเห็นความสำคัญของการออกกำลังกาย เพราะการออกกำลังกายส่งผลทำให้ร่างกายแข็งแรง ผ่อนคลายความเครียด เสริมสร้างความสามัคคี และที่สำคัญยังช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคได้อีกด้วย
189 view