ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร จัดกิจกรรม big cleaning day 5 ส และปลูกต้น“การบูร” ต้นไม้ประจำกระทรวงสาธารณสุข
วันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 น. นายแพทย์วราวุธ ชื่นตา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดกิจกรรม big cleaning day 5 ส เพื่อกระตุ้นให้เจ้าหน้าที่ตระหนักและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการปฏิบัติงาน ด้วยการนำมาตรฐาน 5 ส. (สะสาง สะดวก สะอาดสุขลักษณะ สร้างนิสัย )มาใช้ในการสร้างสุขลักษณะนิสัยที่ดีให้แก่เจ้าหน้าที่ พร้อมทั้งกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลูกน้ำยุงลายและให้ดำเนินการตามมาตรการ 3 เก็บมาใช้ในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในการทำงาน คือ 1 เก็บบ้านทำให้บ้านสะอาดปลอดโปร่ง 2 เก็บขยะกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย 3 เก็บน้ำเก็บปิดมิดชิด ไม่ให้ยุงลายวางไข ในการนี้ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ได้ปลูกต้นปลูกต้น “การบูร” โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงพระราชทานให้เป็นต้นไม้ประจำกระทรวงสาธารณสุข ทั้งนี้ต้นการบูร จัดเป็นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ เนื้อไม้สีน้ำตาลปนแดง เมื่อนำมากลั่นแล้วจะได้ “การบูร” ทุกส่วนมีกลิ่นหอม มีสรรพคุณเป็นยาบำรุงหัวใจ ยาระงับประสาท แก้โรคตา แก้เลือดลม แก้ปวดฟัน แก้ไอ แก้ปวดท้อง เกล็ดของการบูรใช้ทาแก้โรคผิวหนัง ผดผื่นคัน
266 view