ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคัดเลือกโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สำนักงานสาธารณสุขอำเภอดีเด่น ระดับเขต ประจำปี 2561
วันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. นายแพทย์วราวุธ ชื่นตา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยนายอาริยะ บุญเกตุ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคัดเลือกโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สำนักงานสาธารณสุขอำเภอดีเด่น ระดับเขต ประจำปี 2561 โดยในช่วงเช้าได้ลงพื้นที่ที่ประเมินคัดเลือกโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโค้งไผ่ อำเภอขาณุวรลักษบุรี ต่อจากนั้นลงพื้นที่ประเมินคัดเลือกสำนักงานสาธารณสุขอำเภอไทรงาม
294 view