ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร รณรงค์ปลูกต้นไม้ 1+9,999 ต้น ภายใต้นโยบายพัฒนาสิ่งแวดล้อมตามเกณฑ์ GREEN and CLEAN Hospital ประจำปี 2561
วันพฤหัสบดีที่ 5 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายแพทย์วราวุธ ชื่นตา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับจังหวัดกำแพงเพชร และเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมกันรณรงค์ปลูกต้นไม้ 1+9,999 ต้น ภายใต้นโยบายพัฒนาสิ่งแวดล้อมตามเกณฑ์ GREEN and CLEAN Hospital ประจำปี 2561 ณ บริเวณถนนทางเข้าสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เพื่อสร้างความร่มรื่นและเพิ่มพื้นที่สีเขียว พร้อมทั้งปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้
305 view