ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมรับฟังการประชุมทางไกลผ่านระบบวิดีโอ (VDO Conference) จากกระทรวงสาธารณสุข
วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00 น. นางสมศิริ ศัลยพงษ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมรับฟังการประชุมทางไกลผ่านระบบวิดีโอ (VDO Conference) จากกระทรวงสาธารณสุข ณ ห้องประชุมนครชุม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร โดยมี นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานการประชุม เพื่อติดตามการดำเนินงานโครงการจิตอาสา สถานการณ์โรคไข้เลือดออก โดยให้ดำเนินการตามคำแนะนำของกรมควบคุมโรคและกรมการแพทย์เพื่อลดการเสียชีวิต โดยการใช้ Dengue Chart และเกณฑ์การ Refer รวมทั้งเน้นย้ำเรื่องการสื่อสารความเสี่ยง
239 view