ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ประเมินผลคัดเลือกกองทุนหลักประกันสุขภาพดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
วันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม 2561 นางสมศิริ ศัลยพงษ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ลงพื้นที่ประเมินผลกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ จังหวัดกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวงอำเภอลานกระบือและองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง อำเภอพรานกระต่าย
255 view