ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมออกหน่วยจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนอำเภอไทรงาม
วันอังคารที่ 28 สิงหาคม 2561 เวลา 07.30 น. นายอาริยะ บุญเกตุ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมออกหน่วยจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ณ โรงเรียนอ่อนวิมลราษฎร์วิทยา ตำบลหนองไม้กอง อำเภอไทรงาม นำโดยนายไพโรจน์ แก้วแดง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร การออกหน่วยจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ส่วนราชการทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลในอำเภอต่าง ๆ โดยเน้นงานบริการที่เป็นรูปธรรม รวมทั้งรับทราบปัญหาความต้องการของประชาชนเพื่อแก้ไขปัญหา ทั้งนี้ โรงพยาบาลไทรงามได้ออกหน่วยให้บริการตรวจสุขภาพประชาชนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสักขีย์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่ยื้อและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ่อแก้ว ได้ให้บริการงานแพทย์แผนไทย
258 view