ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมรับฟังการประชุมทางไกลผ่านระบบวิดีโอ (VDO Conference) จากกระทรวงสาธารณสุข
วันอังคารที่ 11 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. นางสมศิริ ศัลยพงษ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยนายอาริยะ บุญเกตุ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมรับฟังการประชุมทางไกลผ่านระบบวิดีโอ (VDO Conference) จากกระทรวงสาธารณสุข เรื่องการดำเนินงานโครงการสาธารณสุข 100 ปี หมออนามัย ห่วงใยประชาชน สร้างชุมชนปลอดขยะ ร่วมขจัดภัยไข้เลือดออกและไข้มาลาเรีย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมนครชุม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
283 view