ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ให้การต้อนรับ Professor Vivekanand Jha และคณะ ในโอกาสเดินทางมาเยือนประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเยี่ยมชมคลินิกโรคไตเรื้อรัง
วันพุธที่ 19 กันยายน 2561 เวลา 13.00 น. นายแพทย์โพธิ์ศรี แก้วศรีงาม นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งนายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) พร้อมด้วยนายแพทย์จักรพงษ์ เฮงตระกูลเวนิช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลคลองลาน ให้การต้อนรับ Professor Vivekanand Jha และคณะ ในโอกาสเดินทางมาเยือนประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเยี่ยมชมคลินิกโรคไตเรื้อรัง ณ โรงพยาบาลคลองขลุง โดยนายแพทย์โพธิ์ศรีได้บรรยายเรื่อง “โครงสร้างการบริหารงานสาธารณสุขระดับจังหวัด อำเภอ ตำบล และหมู่บ้าน” ทั้งนี้ สถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์ร่วมกับมหาวิทยาลัยออกฟอร์ด ประเทศอังกฤษ จะจัดทำโครงการวิจัยเรื่อง “Implementation of guideline on DM type 2 treatment via CDSS by nurse practitioners versus usual care in rural area of Thailand” โดยในช่วงเช้าได้เดินทางศึกษาข้อมูลและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่โรงพยาบาลปางศิลาทอง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเพชรเจริญ ตำบลปางตาไว อำเภอปางศิลาทอง โรงพยาบาลคลองลาน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองน้ำขุ่น ตำบลคลองลาน อำเภอคลองลาน
209 view