ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมกิจกรรมเดิน – วิ่ง ครั้งที่ 11 เพื่อรับบริจาคตามโครงการทอดผ้าป่าสามัคคี โรงพยาบาลกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ 2561
วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน 2561 เวลา 10.00 น. นายอาริยะ บุญเกตุ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร นำคณะเจ้าหน้าที่ร่วมกิจกรรมเดิน – วิ่ง ครั้งที่ 11 เพื่อรับบริจาคตามโครงการทอดผ้าป่าสามัคคี โรงพยาบาลกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยเริ่มกิจกรรมบริเวณวัดบาง ผ่านหน้าธนาคารกรุงเทพ ตลาดคุณนาย ผ่านสี่แยกตลาดไนท์พลาซ่า โรงแรมนวรัตน์ โรงพยาบาลกำแพงเพชร ซึ่งกิจกรรมฯ ตามโครงการดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อรับบริจาคเงินจากผู้มีจิตศรัทธา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ และจัดเตรียมความพร้อมอาคารผู้ป่วย 156 เตียง 8 ชั้น รวมถึงเพื่อสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักเรียนพยาบาลหลักสูตร 4 ปี (ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตนครสวรรค์) จำนวน 50 ทุน
309 view