ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร จัดการประชุมสรุปผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์พัฒนาสุขภาพจังหวัดกำแพงเพชรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
วันพุธที่ 26 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. นายแพทย์วราวุธ ชื่นตา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดประชุมสรุปผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์พัฒนาสุขภาพจังหวัดกำแพงเพชรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 พร้อมกับบรรยายแนวทางการดำเนินงานด้านสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมลิไท โรงแรงเพชร อำเภอเมืองกำแพงเพชร โดยวาระก่อนเริ่มประชุมได้มอบรางวัลให้แก่หน่วยงานที่ทำผลงานด้านสุขภาพประจำปี 2561 เพื่อเป็นขวัญและกำลังแก่ผู้ปฏิบัติงาน
189 view