ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมพิธีบวงสรวง เปิดงานประเพณีสารทไทยกล้วยไข่เมืองกำแพงเพชร ประจำปี 2561
วันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2561 เวลา 07.15 น. นายแพทย์วราวุธ ชื่นตา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมพิธีบวงสรวง เปิดงานประเพณีสารทไทยกล้วยไข่เมืองกำแพงเพชร ประจำปี 2561 โดยมีนายธัชชัย สีสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานพิธี ณ บริเวณลานโพธิ์ อำเภอเมืองกำแพงเพชร สำหรับประเพณีสารทไทยกล้วยไข่เมืองกำแพงเพชร ประจำปี 2561 กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 กันยายน – 9 ตุลาคม 2561 ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองกำแพงเพชร
281 view