ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ทำกิจกรรม “โครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ” เพื่อประโยชน์ด้านสาธารณสุขและประชาชน
วันจันทร์ที่ 1 ตุลาคม 2561 เวลา 08.30 น. นายแพทย์วราวุธ ชื่นตา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ทำกิจกรรม “โครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ” ณ บริเวณลานรวมใจเทิดไท้องค์ราชัน ศูนย์ราชการจังหวัดกำแพงเพชร เพื่อประโยชน์ด้านสาธารณสุขและประชาชน
201 view