ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมรับฟังการประชุมทางไกล (VDO Conference) จากกระทรวงสาธารณสุข เรื่องการเตรียมความพร้อมโครงการจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ
วันพุธที่ 10 ตุลาคม 2561 เวลา 08.30 น. นายแพทย์วราวุธ ชื่นตา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยนางสมศิริ ศัลยพงษ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมรับฟังการประชุมทางไกลผ่านระบบวิดีโอ (VDO Conference) จากกระทรวงสาธารณสุข โดยมีนายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานการประชุม เพื่อเตรียมความพร้อมโครงการจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ (จิตอาสาสาธารณสุขส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ระหว่างวันที่ 12 ถึง 23 ตุลาคม 2561) ณ ห้องประชุมนครชุม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
185 view