ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมให้การต้อนรับและมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร
วันอังคารที่ 16 ตุลาคม 2561 เวลา 14.00 น. นายแพทย์วราวุธ ชื่นตา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยแพทย์หญิงรจนา ขอนทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกำแพงเพชร คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ให้การต้อนรับ และมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับนายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร และนางนวลจันทร์ แสงอุทัย นายกเหล่ากาชาดและประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดกำแพงเพชรในโอกาสเดินทางมาปฏิบัติราชการในตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร
211 view