ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
วันอังคารที่ 23 ตุลาคม 2561 นายแพทย์วราวุธ ชื่นตา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร พิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า เวลา 06.30 น. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ จำนวน 57 รูป เวลา 09.00 น. ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 ศูนย์ราชการจังหวัดกำแพงเพชร เพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นพระบรมโอรสาธิราช ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระเทพศิรินทราพระบรมราชินี ทรงพระราชสมภพ เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๓๙๖ เสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติสืบสันตติวงศ์ เป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ ที่ ๕ แห่งพระบรมจักรีมหาราชวงศ์ เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๔๑๑ และเสด็จสวรรคต เมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๔๕๓ สิริพระชนมายุได้ ๕๘ พรรษา นับเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงครองราชสมบัติ ยังความร่มเย็นเป็นสุขแก่พสกนิกรทุกหมู่เหล่า สำหรับพระราชกรณียกิจ ที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงประกอบในรัชสมัยของพระองค์ท่าน มีอเนกประการ ได้แก่ การเลิกทาส ได้ทรงตราพระราชบัญญัติเลิกทาสรัตนโกสินทร์ศก ๑๒๔ เลิกทาสในเรือนเบี้ยอย่างเด็ดขาด นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณแก่ไพร่ฟ้าข้าแผ่นดินอย่างล้นพ้น การปกครอง ได้มีการปฏิรูปการปกครองตั้งแต่ปี 2518 โดยตั้งเป็นกระทรวงต่าง ๆ ดังเช่นปัจจุบัน ทรงนำประเทศให้รอดพ้นจากมรสุมการล่าเมืองขึ้นของกลุ่มประเทศตะวันตก พระองค์ได้ทรงริเริ่มกิจการสาธารณูปโภค เช่น ไฟฟ้า ประปา ไปรษณีย์ การรถไฟ สาธารณสุข ซึ่งพระองค์ได้ทรงประกอบพระราชกรณียกิจอันสำคัญยิ่งไว้ให้แก่ประเทศไทยอย่างใหญ่หลวง ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงทศพิธราชธรรมอันประเสริฐ เป็นที่ชื่นชมแก่ชาวไทย และชาวต่างชาติ ที่ได้เข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภาร ชาวไทยทั้งมวลจึงได้พร้อมใจกันถวายพระนามพระองค์ท่านว่า “พระปิยมหาราช”
328 view