ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
จังหวัดกำแพงเพชร จัดกิจกรรมแสงนำใจ ไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 4 เฉลิมพระเกียรติ
วันอาทิตย์ที่ 28 ตุลาคม 2561 เวลา 05.30 น. นายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดกิจกรรม แสงนำใจ ไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 4 เฉลิมพระเกียรติ ณ ลานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย สิริจิตอุทยาน (ริมปิง) จังหวัดกำแพงเพชร เพื่อรวมพลังแสดงความจงรักภักดีและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณต่อสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ซึ่งทรงเป็นดั่งแสงนำใจของคนไทยทั้งชาติ เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับประชาชน ในเรื่องการรักษาสุขภาพและการออกกำลังกาย พร้อมทั้งกระตุ้นให้ประชาชนตระหนักถึงอันตรายของโรคหลอดเลือดสมอง และส่งเสริมให้เห็นถึงความสำคัญของการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเพื่อป้องกันการเกิดอัมพาต นายแพทย์วราวุธ ชื่นตา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร กล่าวว่า กิจกรรม “แสงนำใจ ไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 4 เฉลิมพระเกียรติ” จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเห็นความสำคัญในเรื่องของการรักษาสุขภาพและการออกกำลังกาย ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ให้ห่างไกลจากการเป็นโรคหลอดเลือดสมอง ทั้งนี้โรคหลอดเลือดสมอง เป็นภาวะที่สมองขาดเลือดไปเลี้ยง เนื่องจากหลอดเลือดตีบ อุดตัน หรือหลอดเลือดแตก ส่งผลให้เนื้อเยื่อสมองถูกทำลาย การทำงานของสมองส่วนนั้นหยุดชะงัก จึงเรียกว่า โรคอัมพาต โรคหลอดเลือดสมองเป็นโรคที่สามารถป้องกันได้ถึงร้อยละ 90 หากมีความเข้าใจถึงการปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันโรค รวมทั้งหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ด้วยการปรับพฤติกรรมในชีวิตประจำวัน เช่น ลดการรับประทานอาหารเค็ม ควบคุมน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ งดสูบบุหรี่ เป็นต้น ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นการรักษาสุขภาพขั้นพื้นฐานที่ทุกท่านทราบดีและสามารถทำได้ถ้ามีความตั้งใจจริงที่จะหันมาดูแลสุขภาพ การออกกำลังกายจึงเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่ทุกท่านสามารถทำได้ทันที สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ประกอบด้วยการจัดการแข่งขันเดินเพื่อสุขภาพระยะทาง 5 กิโลเมตร และ วิ่งมินิมาราธอน10.5 กิโลเมตร โดยแบ่งตามกลุ่มอายุและเพศ รวมทั้งมีการตรวจสุขภาพและการจัดนิทรรศการการป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย ประชาชนผู้รักสุขภาพ ชมรมวิ่งจังหวัดกำแพงเพชร และหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน
335 view