ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
จังหวัดกำแพงเพชร รับมอบคฑา หมอชวนวิ่ง จากจังหวัดตากก่อนจะมีพิธีส่งมอบคฑาหมอชวนวิ่งให้แก่จังหวัดนครสวรรค์ ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2561
วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2561 เวลา 17.00 น. นายไพโรจน์ แก้วแดง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดและรับคฑา โครงการหมอชวนวิ่ง สายการวิ่งภาคเหนือ ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 หน้าที่ว่าการอำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร โดยมีนายชุติเดช มีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นผู้ส่งมอบคฑาโครงการหมอชวนวิ่ง และนายแพทย์วราวุธ ชื่นตา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร รับมอบคฑาจากนายสุพร กาวินำ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก ต่อจากนั้น นายไพโรจน์ แก้วแดง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ถือคฑานำวิ่งออกกำลัง พร้อมด้วยนายแพทย์สวัสดิ์ อภิวัจนีวงศ์ สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 3 นายแพทย์วราวุธ ชื่นตา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร แพทย์หญิงรจนา ขอนทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกำแพงเพชร หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดกำแพงเพชร คณะผู้บริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร นักวิ่ง และประชาชนผู้รักสุขภาพร่วมเดินวิ่งด้วย สำหรับเส้นการวิ่งโครงการหมอชวนวิ่งในเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร วิ่งผ่านถนนราชดำเนิน 1 จนถึงสี่แยกวัดบาง เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนเจริญสุข วิ่งตามเส้นทางไปจนถึงสามแยกช่างปล้อง เลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนเทศบาล 1 จากนั้นเลี้ยวขวาบริเวณสามแยกโรงเรียนวรนาถ เข้าสู่ถนนบำรุงราษฎร์ ไปจนถึงสี่แยกตลาดไนท์ เลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนเทศา 1 ผ่านหน้าโรงแรมชากังราว และวิ่งเข้าสู่ด้านหน้าลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 รวมระยะทาง 5 กิโลเมตร
251 view