ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชรร่วมกับชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2561
วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.00 น. นายแพทย์วราวุธ ชื่นตา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานอุปถัมภ์ฝ่ายฆราวาส ในพิธีทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2561 ณ วัดทุ่งสนุ่นรัตนาราม ตำบลระหาน อำเภอบึกสามัคคี จังหวัดกำแพงเพชร โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชรร่วมกับชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมเป็นเจ้าภาพ เพื่อสมทบทุนในการบูรณะศาสนสถาน ช่วยเหลือผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงในเขตจังหวัดกำแพงเพชร
174 view