ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร จัดประชุมนำเสนอผลการดำเนินงานพัฒนาคลินิกหมอครอบครัว (PCC)
วันจันทร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.30 น. นายแพทย์วราวุธ ชื่นตา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานการประชุมนำเสนอผลการดำเนินงานพัฒนาคลินิกหมอครอบครัว (PCC) โดยมีแพทย์หญิงรจนา ขอนทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกำแพงเพชร เข้าร่วมรับฟังการนำเสนอ ณ ห้องประชุมวชิรปราการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร สำหรับวันนี้ทีม PCC ที่นำเสนอประกอบด้วย โรงพยาบาลกำแพงเพชรและเทศบาลเมืองกำแพงเพชร 4 ทีม โรงพยาบาลทรายทองวัฒนา 2 ทีม และทีมโรงพยาบาลบึงสามัคคี 1 ทีม โดยมีผู้อำนวยการโรงพยาบาล สาธารณสุขอำเภอ แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวและผู้ปฏิบัติงานใน PCC ทั้ง 7 ทีม เข้าร่วมประชุม จำนวนทั้งสิ้น 50 คน
207 view