ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมปั่นจักรยานและออกหน่วยปฐมพยาบาล ในกิจกรรม Bike อุ่นไอรัก สร้างความสามัคคีและแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
วันอาทิตย์ที่ 9 ธันวาคม 2561 เวลา 15.00 น. นายแพทย์วราวุธ ชื่นตา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยบุคลากรในหน่วยงานสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมกิจกรรมปั่นจักรยาน "Bike อุ่นไอรัก" โดยมี นายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธีกล่าวถวายราชสดุดี หน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ก่อนจะนำนักปั่นจักรยานออกจากจุดสตาร์ท ณ ศูนย์ราชการจังหวัดกำแพงเพชร ไปตามเส้นทางที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ จังหวัดกำแพงเพชร ได้กำหนดเส้นทางการปั่นจักรยาน “เส้นทางประวัติศาสตร์ ” ระยะทาง 29 กิโลเมตร มีเข้าร่วมกิจกรรม Bike อุ่นไอรัก ในครั้งนี้จำนวนทั้งสิ้น 7,329 คน สำหรับกิจกรรมด้านการแพทย์และสาธารณสุข ในกิจกรรรม “Bike อุ่นไอรัก ส่วนภูมิภาค จังหวัดกำแพงเพชร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชรและโรงพยาบาลกำแพงเพชร ได้จัดตั้งหน่วยคัดกรองสุขภาพ เพื่อค้นหาผู้ที่มีความเสี่ยงด้านสุขภาพ ตั้งหน่วยปฐมพยาบาลทั้งหมด 8 หน่วย ตลอดเส้นทางปั่นจักรยาน มีการเตรียมระบบส่งต่อจากเส้นทางปั่นไปยังโรงพยาบาล เพื่อดูแลสุขภาพประชาชนที่เข้ามาร่วมกันปั่นจักรยานอย่างเต็มที่
154 view