ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
จังหวัดกำแพงเพชร จัดโครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อดูแลประชาชน อุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพื้นที่อำเภอบึงสามัคคี
วันพุธที่ 12 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายไพโรจน์ แก้วแดง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดโครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อดูแลประชาชน อุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมีนายแพทย์วราวุธ ชื่นตา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร กล่าวรายงาน ณ วัดพงษ์สัก หมู่ 11 ตำบลวังชะโอน อำเภอบึงสามัคคี จังหวัดกำแพงเพชร นายศทัต หทัยวรรธน์ นายอำเภอบึงสามัคคี ให้การต้อนรับ ในการนี้ นางนวลจันทร์ แสงอุทัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยนางสมพิศ แก้วแดง รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร แพทย์หญิงรจนา ขอนทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกำแพงเพชร นางสมศิริ ศัลยพงษ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เข้าร่วมกิจกรรม พร้อมกับลงพื้นที่เยี่ยมนายประสิทธิ์ จงไพศาล อายุ 60 ปี ผู้พิการด้านการมองเห็น (ตาบอด2ข้าง) จากอุบัติเหตุ เมื่ออายุ 19 ปี อาศัยอยู่บ้านคนเดียว ฐานะยากจน ซึ่งทางคณะกรรมการได้มอบเงินช่วยเหลือเบื้องต้น ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีมีนโยบายให้จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อดูแลประชาชนในพื้นที่ทุรกันดารห่างไกล ขาดโอกาสในการเข้าถึงบริการสุขภาพด้านต่างๆ โดยเฉพาะปัญหาสุขภาพที่สำคัญ ได้แก่ ปัญหาสุขภาพช่องปาก ปัญหาทางสายตา ปัญหาสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุขจึงร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดทำโครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อดูแลประชาชนอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชน สำหรับกิจกรรมประกอบด้วย การให้บริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ 6 ด้าน ได้แก่ บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป บริการทันตกรรมเคลื่อนที่ บริการตรวจตา บริการสุขภาพจิตเคลื่อนที่ บริการแนะนำและฝึกอาชีพ บริการนวดแพทย์แผนไทยและฟื้นฟูสมรรถภาพ
345 view