ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนงานป้องกันควบคุมโรคฯ ตามแนวทางการดำเนินงานควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ในพื้นที่ภาคเหนือ
วันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายแพทย์วราวุธ ชื่นตา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยนายแพทย์โพธิ์ศรี แก้วศรีงาม นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งนายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) และผู้เกี่ยวข้องสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนงานป้องกันควบคุมโรคฯ ตามแนวทางการดำเนินงานควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในพื้นที่ภาคเหนือ ณ โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13 – 14 ธันวาคม 2561
157 view