ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2562
วันอังคารที่ 1 มกราคม 2562 เวลา 07.00 น. นางสมศิริ ศัลยพงษ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยนายอภิสิทธิ์ สุขทรัพย์ ผู้ช่วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2562 ณ ลานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยสิริจิตอุทยาน (ริมปิง) จังหวัดกำแพงเพชร โดยมีนายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธี
247 view