ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้ เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี 2562 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ
วันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม 2562 เวลา 07.30 น. นายแพทย์วราวุธ ชื่นตา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี 2562 ณ หอประชุมศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริยาธิราช ผู้ทรงพระคุณอันยิ่งใหญ่ต่อประเทศและปวงชนชาวไทย สืบเนื่องจากวันที่ 17 ม.ค.ของทุกปี เป็นวันสำคัญทางประวัติศาสตร์ของปวงชนชาวไทย โดยเป็นวันที่ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงค้นพบศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ซึ่งปรากฏเป็นหลักฐานที่สำคัญว่า ปวงชนชาวไทย ได้มีศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม มาแต่โบราณกาล และทางคณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันที่ 5 ต.ค. 2553 กำหนดให้วันที่ 17 มกราคมของทุกๆ ปี เป็นวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช และเป็นวันรัฐพิธี เพื่อเป็นการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ที่มีต่อปวงชนชาวไทย และทรงส่งเสริมให้เกิดความรุ่งเรืองทางปัญญา และศิลปวัฒนธรรมที่โดดเด่น คือ การประดิษฐ์ตัวอักษรไทย
131 view