ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร จัดการประชุมเครือข่ายงานการแพทย์ฉุกเฉิน จังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ 1/2562 ภายใต้โครงการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินแบบครบวงจร จังหวัดกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
วันอังคารที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.30 น. นายแพทย์วราวุธ ชื่นตา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดการประชุมเครือข่ายงานการแพทย์ฉุกเฉิน จังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ 1/2562 ภายใต้โครงการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินแบบครบวงจร จังหวัดกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร อำเภอเมืองกำแพงเพชร โดยมีนายแพทย์โพธิ์ศรี แก้วศรีงาม นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งนายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) เข้าร่วมประชุม เพื่อรับทราบสถานการณ์และผลการดำเนินงานระบบการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมทั้งชี้แจงระบบการจ่ายตรง การทำประกันอุบัติเหตุกลุ่ม การขึ้นทะเบียนหน่วย อาสาฉุกเฉิน และการขึ้นทะเบียนรถปฏิบัติการ
159 view