ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการทักษะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย จังหวัดกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
วันพุธที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.30 น. นายแพทย์วราวุธ ชื่นตา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการทักษะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย จังหวัดกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ภายใต้โครงการมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกแห่งชีวิต จังหวัดกำแพงเพชร ณ ห้องประชุมเทพนคร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร โดยมีนางสมศิริ ศัลยพงษ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร กล่าวรายงาน สำหรับการจัดประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มศักยภาพการคัดกรองพัฒนาเด็กด้วย เครื่องมือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM)ให้กับเจ้าหน้าที่ ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานพัฒนาการเด็กที่ไม่ได้รับการอบรมการคัดกรองด้วยเครื่องมือ DSPMซึ่งได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากโรงพยาบาลขาณุวรลักษบุรี โรงพยาบาลพรายกระต่าย โรงพยาบาลคลองลาน และโรงพยาบาลทุ่งโพธิ์ทะเล ผู้เข้ารับการประชุมประกอบด้วยผู้รับผิดชอบงานพัฒนาการเด็กจากโรงพยาบาลและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน 80 คน
146 view