ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร นำสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE จังหวัดกำแพงเพชร เข้าร่วมกิจกรรมและแสดงโชว์ ในงานประเพณี นบพระ-เล่นเพลง และ งานกาชาดจังหวัดกำแพงเพชร ประจำปี 2562
วันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 19.30 น. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร นำเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL และTO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE จังหวัดกำแพงเพชร เข้าร่วมกิจกรรมและแสดงโชว์ ในงานประเพณี นบพระ-เล่นเพลง และงานกาชาดจังหวัดกำแพงเพชร ประจำปี 2562 ณ เวทีกลางหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองกำแพงเพชร โดยมีนางสมศิริ ศัลยพงษ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมชมการแสดง ทั้งนี้ประเพณีนบพระเล่นเพลงและงานกาชาดจังหวัดกำแพงเพชรประจำปี 2562 กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 27 กุมภาพันธ์ 2562 ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองกำแพงเพชรและอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรเพื่อเป็นการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของบรรพบุรุษไทยในอดีตกาลให้อนุชนรุ่นหลังได้ยึดถือปฏิบัติเป็นแบบอย่างตลอดจนส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดกำแพงเพชรให้เป็นที่แพร่หลายยิ่งขึ้น
203 view