ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร รณรงค์การคัดแยกขยะมูลฝอย เพื่อสร้างความตระหนักต่อปัญหาขยะ และรับรู้วิธีการคัดแยกขยะ
วันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.30 น. นายแพทย์วราวุธ ชื่นตา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยนางสมศิริ ศัลยพงษ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร นายอภิสิทธิ์ สุขทรัพย์ ผู้ช่วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร และคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร รณรงค์การคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงาน เพื่อสร้างความตระหนักต่อปัญหาขยะ รับรู้วิธีการคัดแยกขยะ สร้างทัศนคติที่ดีต่อการลดและคัดแยกขยะตามประเภทอย่างถูกต้องก่อนทิ้ง โดยให้เจ้าหน้าที่ทุกคนมีส่วนร่วม เพื่อการแก้ไขปัญหาขยะอย่างยั่งยืน ลดผลกระทบปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม
155 view