ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมกับที่ทำการปกครองจังหวัดกำแพงเพชร จัดการประกวดคัดเลือกชมรม TO BE NUMBER ONE ประเภทชุมชน จังหวัดกำแพงเพชร
วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดโครงการประกวดคัดเลือกชมรม TO BE NUMBER ONE ประเภทชุมชน จังหวัดกำแพงเพชร ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมอินทนิล วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร โดยมีนายพิสิษฐ์ แร่ทอง ปลัดจังหวัดกำแพงเพชร กล่าวรายงานการจัดกิจกรรม ในการนี้ นายแพทย์วราวุธ ชื่นตา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยนางสมศิริ ศัลยพงษ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมพิธีเปิดด้วย สำหรับการจัดกิจกรรมการประกวดครั้งนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมกับที่ทำการปกครองจังหวัดกำแพงเพชร จัดขึ้นเพื่อคัดเลือกชมรม TO BE NUMBER ONE ประเภทชุมชน เป็นตัวแทนของจังหวัดกำแพงเพชร เข้าร่วมประกวดในระดับภาคเหนือ ณ จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 27 มีนาคม 2562
137 view